30 lat ksiąskiego samorządu – okolicznościowa e-wystawa!

Kto rządził gminą przez ostatnie 3 dekady? Jak zmieniał się skład Rady Miejskiej? Kto zajmował kierownicze stanowiska w jednostkach organizacyjnych ksiąskiej gminy! Zapraszamy w samorządową historyczną e-podróż!