Platforma Wokalu

Julia Bartkowiak-Wojciechowska, a od niedawna w jej zastępstwie Aleksandra Wrotyńska, wydobywają z grupy dzieci i młodzieży całe pokłady umiejętności i talentów wokalnych. Obie uzdolnione instruktorki kształtują osobowości naszych młodych wokalistów. Praktyka i jeszcze raz praktyka – z takiego założenia wychodzą przez pryzmat własnego warsztatu i talentu. Zajęcia prowadzone w CK raz w tygodniu.

Obecnie instruktorem Platformy Wokalu jest Anita Szymanowska.