Grafika warsztatowa i warsztaty plastyczne ¾

Małgorzata Porażewska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, graficzka i ilustratorka prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy zajęć poznają techniki graficzne pozwalające na powielanie rysunku,  materiały i narzędzia stosowane w grafice, a także różnorodne formy wypowiedzi artystycznej bazującej na działaniu kolorem, światłem, kształtem i kontrastem.

Zajęcia są chwilowo zawieszone.