Hip Hop

Zajęcia taneczne, na których dzieci i młodzież poznają jeden z najbardziej popularnych stylów tanecznych. Charakter i poziom zaawansowania zajęć są dostosowane do wieku i umiejętności uczestników. Nauka tańca hip – hop wpływa pozytywnie na koordynację psychofizyczną i ruchową, na poprawę samooceny. Taniec otwiera na innych, integruje z rówieśnikami, pozwala na wyrażenie swoich emocji w sposób kreatywny.

Instruktor Łukasz Mielcarek: 882 030 047