“Kwiaty Wolności” – w Książu Wlkp. powstaje kolejny mural!

W Książu Wlkp. robi się coraz bardziej kolorowo na murach. Ruszyły bowiem prace nad kolejnym muralem. “Kwiaty Wolności” są projektem autorskim Anny Waluś i Marka Maksimowicha, których mieliśmy już okazję gościć w Książu Wlkp. w 2017 r. To m.in. oni bowiem zrealizowali pierwszy taki projekt – “Z Kosą na Prusaka” – który zaproponowało w ubiegłym roku Centrum Kultury Książ Wlkp.,  a pomysł pozytywnie ocenił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach dofinansowania wniosków związanych ze wspieraniem opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju przekazał on kwotę ponad 19.000 zł. Łączny koszt namalowania bohatera z czasów Wiosny Ludów to 25.000 zł. Pozostałą część kwoty dołożyło Centrum Kultury Książ Wlkp.

“Kwiaty wolności” malują Anna Waluś, Mark Maksimowich, Anna Kluza i Małgorzata Kuźnik. To artystyczne przedsięwzięcie z kolei finansują: Gmina Książ Wlkp., Centrum Kultury Książ Wlkp., Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Amica Wronki. Uroczyste odsłonięcie muralu już niebawem, bo 11 listopada, chwilę po godz. 17.00! Bądźcie tam z nami!