Tereny Rekreacyjne w Jarosławkach – sezon letni 2020

Tegoroczny sezon letni startuje na Terenach Rekreacyjnych w Jarosławkach od 27 czerwca, a kończy się 31 sierpnia. W związku z COVID-19 i obostrzeniami, które z tego tytułu obowiązują, będzie on inny niż dotychczasowe. Jeśli planujecie tu wypoczynek, zapoznajcie się z nimi!

  

Zarządzenie 82-2020 uchylające zarządzenie w sprawie zakazu korzystania z części Terenów Rekreacyjnych

Zarządzenie 83-2020 w sprawie kąpieliska nr 1 i nr 2, plaż publicznych i parkingu położonych na Terenach

 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: http://jaroslawki.ck-ksiazwlkp.pl/