Triola

Zespół wokalny TRIOLA powstał we wrześniu 2008 roku z inicjatywy Dyrektor Centrum Kultury w Książu Wlkp. Marioli Kaźmierczak i początkowo działał pod jej kierownictwem jako Studium Wokalne. Od stycznia 2009 roku prowadzenie zajęć zostało przekazane Anicie Szymanowskiej – absolwentce Akademii Muzycznej w Poznaniu – która do dziś jest opiekunem i dyrygentem Zespołu. W październiku 2009 roku Studium przekształciło swoją nazwę na Dziecięco-młodzieżowy zespół wokalny TRIOLA.

Na zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu, uczestnicy:

– doskonalą umiejętność śpiewu poprzez różnorodne ćwiczenia z zakresu emisji głosu (rozluźniające, oddechowe, dykcyjne, wokalne)

– uczą się rozmaitych  utworów z literatury dziecięcej, młodzieżowej, chóralnej

– ilustrują ruchem śpiewane piosenki

– zapoznają się z notacją muzyczną

– kształcą słuch harmoniczny poprzez próby śpiewu w dwugłosie

W Zespole śpiewają dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Obecnie TROLA liczy 9 uczestników. Próby zespołu odbywają się w każdą środę od godz. 15.30 do 16.30 w Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim.

Zespół TRIOLA występuje na różnego typu uroczystościach lokalnych (600-lecie Książa Wlkp., Piknik Europejski, Festyny, Mikołajki na rynku, uroczystości patriotyczne, gościnne występy w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. itp.), konkursach i przeglądach, a także jest organizatorem koncertów dla rodziców w Centrum Kultury (Koncert Kwietniowy, Koncert Czerwcowy, Wigilia Zespołów w CK z udziałem rodziców) oraz współorganizatorem “Koncertu Kolęd –Książ śpiewa i gra”,który odbył się w styczniu 2011 roku wraz ze wszystkimi zespołami muzycznymi działającymi w Książu.

W maju 2012 roku Zespół Triola, wraz z zespołem instrumentalnym, miał zaszczyt wystąpić w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w ramach koncertów Dyplomowych studentów II roku studiów magisterskich Akademii Muzycznej w Poznaniu, wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej. Zaśpiewał tam, po raz pierwszy w polskiej wersji językowej, utwory z filmu „Pan od muzyki” opracowane przez dyrygentkę zespołu – Anitę Szymanowską.

W październiku 2013 roku zespół nagrał swoją pierwszą płytę zatytułowaną „Historia w piosence z utworami patriotycznymi z różnych okresów historycznych. Podsumowaniem tego przedsięwzięcia był koncert o tym samym tytule promujący pieśni z płyty, który odbył się 11 listopada 2013 roku w Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Także w 2013 roku zespół TRIOLA odniósł sukces i wyśpiewał  tytuł LAUREATA śremskiego Konkursu „TALENT SHOW”.

Instruktor Anita Szymanowska (te. 696 634 311) – magister sztuki w specjalności: edukacja muzyczna; w 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem stacjonarne studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Wcześniej w tejże uczelni uzyskała także tytuł licencjata. Ukończyła również klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jarocinie. W czerwcu 2017 roku ukończyła podyplomowe studia w zakresie Zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Posiada odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w wieku żłobkowym (1 – 3 lat), przedszkolnym jak i szkolnym w zakresie zajęć umuzykalniających (rytmicznych, tanecznych, wokalnych). Od 2009 roku jest dyrygentem Dziecięcego Zespołu Wokalnego Triola z Książa Wielkopolskiego, a od maja 2012 roku ksiąskiego chóru Consensus. Potrafi grać na fortepianie, gitarze, saksofonie altowym i flecie prostym, jednak najbliższy jej sercu jest śpiew. Regularnie uczestniczy w różnorodnych warsztatach i konferencjach dotyczących edukacji muzycznej dziecka. Prywatnie mama 3,5-letniej Helenki i 1,5-rocznego Ignasia.

Translate »