Wydawnictwa regionalne

Wydawnictwa regionalne będące własnością Centrum Kultury Książ Wlkp.:

Wydawnictwa regionalne zewnętrzne: