KARnet to Klub Aktywności Rozmaitych Fundacji Aktywności Lokalnej. Jedna z jego filii mieści się w Centrum Kultury Książ Wlkp. Oprócz tego działa również grupa w Mchach. To przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dedykowane jest młodzieży w wieku 13-18 lat.

Jednym z kluczowych elementów działania klubu jest praca metodą projektów, która umożliwia realizację autorskich pomysłów związanych z własnymi zainteresowaniami. Podejście to pozwala na kompleksowy rozwój kompetencji młodzieży. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wsparcie oraz tworzą komfortową przestrzeń do realizacji ich pasji oraz pomysłów.
KARnety są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, która posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą o różnych potrzebach. Wśród nich są psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, doradcy psychospołeczni oraz animatorzy.
Tutaj zawsze jest czas na rozmowę, herbatę i kreatywność! Warto wiedzieć, że udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny!
Sieć KARnet w powiecie śremskim obejmuje swoją działalnością także gminy: Śrem, Brodnica i Dolsk.
Dla młodzieży odbywają się m.in. zajęcia ruchowe z elementami zumby oraz aerobiku, warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne. Funkcjonuje także klub gier planszowych, w ramach którego odbywają się turnieje planszówek.
KARnet w Książu działa od poniedziałku do wtorku piątku w godzinach 14.00-19.00. Aktualny grafik zajęć znajdziesz na www.fal.org.pl. W razie potrzeby kontaktu prosimy pisać na: srem@fal.org.pl lub telefonicznie 533 340 614. Więcej szczegółów na temat samej inicjatywy można znaleźć tu: www.karnet.org.pl
Informacje o Klubach oraz zajęciach znajdziesz również na profilu Facebook: https://www.facebook.com/KARnet.mlodziez
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content