79. rocznica rozstrzelania obywateli Ziemi Ksiąskiej i Dolskiej – wystawa