Dożynki powiatowo-gminne 2019

Administrator 1 września 2019

Sprzyjająca pogoda, spora frekwencja, uroczysta oprawa, moc atrakcji dla uczestników w każdym wieku – tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne w Książu Wielkopolskim miały niezwykle bogaty scenariusz. Nie zabrakło w nim zarówno elementów obrzędowych, jak i dobrej zabawy.

Kolorowy korowód, tradycyjny obrzęd

Obchody Święta Plonów rozpoczęła tradycyjnie Msza św. w kościele Św. Mikołaja w Książu Wlkp. Następnie korowód na czele z Mażoretkami i Orkiestrą Dętą z Książa Wlkp. udał się na plac dożynkowy w Amfiteatrze w parku. Tam nastąpiło oficjalne powitanie wszystkich zaproszonych gości oraz uczestników imprezy. Głos zabrali także gospodarze imprezy: Starosta Śremski Zenon Jahns i Burmistrz Książa Wlkp. Teofil Marciniak.

Obrzęd dożynkowy wykonał zespół folklorystyczny Wielkopolanie, który prezentował folklor naszego kraju na 5 kontynentach w 59 krajach świata oraz uczestniczył w wielu prestiżowych imprezach. Do obtańcowywania wieńca zaprosił tegorocznych starostów dożynkowych: Iwonę Zegar i Andrzeja Słabikowskiego. Ci z kolei przekazali chleb Staroście Śremskiemu oraz Burmistrzowi Książa Wlkp. Cała czwórka następnie podzieliła się nim z uczestnikami dożynek.

Zasłużeni dla rolnictwa

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wnioski Starosty Śremskiego. Propozycje kandydatur, wraz z uzasadnieniem, przekazane zostały przez poszczególne urzędy gmin. Dokonali tego wspólnie Starosta Śremski i Burmistrz Książa Wlkp.

Tuż po wręczeniu tych wyróżnień po raz kolejny – tym razem w strojach prosto krakowskich i śląskich – zaprezentowali się ponowie Wielkopolanie.

Muzyczno-taneczny blok

Po nim nastąpił już blok muzyczny, w którym wystąpił lokalny Chór Consensus. Po nim na scenie pojawiła się już legendarna grupa Gang Marcela. Przypomniała starszym i młodszym słuchaczom takie utwory jak np. „Kto, jeśli nie ty”, „Marzenia za grosz (Za jeden grosz)”, „Mężczyzna i łzy” czy „Ojciec żył, tak jak chciał”. Po koncercie nie obyło się bez autografów i wspólnych zdjęć z fanami.

Kolejną odsłoną muzyczną był występ zespołu JIM BAND. Po nim na scenę wkroczyła kolejna ekipa – Amigo Band, która grała już do samego końca imprezy. Odpoczynkiem w tanecznych pląsach był efektowny pokaz Fire Show.

Od pierogów po rękodzieło

Podczas Święta Plonów nie zabrakło także stoisk, na których prezentowały swoją ofertę KRUS-u, Lider Zielonej Wielkopolski oraz Klub Robótek Ręcznych działający przy Bibliotece Publicznej w Książu Wlkp. Goframi, pierogami, sałatką jarzynową, wypiekami, bigosem, rękodziełem i wieloma innymi rzeczami z kolei kusiły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Chrząstowa, Gogolewa, Świączynia, Pokrzywnicy, Masłowa, Sebastianowa, Wieszczyczyna, Zaborowa i Zakrzewic. Specjalnie stworzone na tę okoliczność stoiska cieszyły się wielkim powodzeniem wśród uczestników imprezy. Można było także zaopatrzyć się w różne odmiany miodu czy truskawki.

W strefie animacji i wypoczynku stworzonej przez Centrum Kultury Książ Wlkp. i partnera – firmę Inea kto chciał, mógł np. odpocząć na leżakach, zmierzyć się z elektronicznym bykiem czy wydoić krowę. Dla najmłodszych wielką atrakcją były także wielkie dmuchańce.

Z wielkim zainteresowaniem spotkała się także loteria fantowa, w której można było wygrać m.in. telewizor, ogromną maskotkę misia, sprzęt AGD, bony na przelot motolotnią czy wykonanie stolika kawowego.

 

Organizatorami Dożynek Powiatowo-Gminnych byli:

  • Starostwo Powiatowe w Śremie
  • Gmina Książ Wlkp.
  • Centrum Kultury Książ Wlkp.

Dziękujemy za pomoc wolontariuszom, studentom Uniwersytetu Entuzjastów Świata, jednostkom OSP z gminy Książ Wlkp. oraz wszelkim darczyńcom.

Dożynki Powiatowo-Gminne 2019 sfinansowano wyłącznie ze środków budżetu Gminy Książ Wlkp. oraz dotacji celowej pochodzącej z Powiatu Śremskiego.

 

Kilka słów o Starostach Dożynkowych:

Iwona Zegar zamieszkała we Włościejewkach, od roku 1986, a więc już ponad 30 lat, prowadzi wraz z mężem Kazimierzem gospodarstwo rolne, które małżonkowie odziedziczyli po rodzicach Pana Kazimierza. Wówczas liczyło ono 15 hektarów. Dziś rodzina Zegarów gospodarzy na 33 ha, pośród których znajdują się także grunty dzierżawione od innych właścicieli. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną i zwierzęcą, przy czym dominującym kierunkiem jego działalności pozostaje hodowla bydła opasowego w cyklu zamkniętym oraz hodowla owiec. Jeśli natomiast chodzi o produkcję roślinną, to na polach przeważają tradycyjne zboża, ziemniaki jadalne oraz lucerna na sianokiszonkę. Od samego początku małżonkowie wspólnie zabiegali i dalej to czynią, by prowadzone przez nich gospodarstwo rolne systematycznie modernizować i unowocześniać.

Starościna dożynek wkłada wiele serca i siły zarówno w prowadzenie domu, jak i w prace rolne. Jest doskonałą gospodynią. Zabiega o to, by hodowane zwierzęta miały jak najlepsze warunki bytowe, a osiągane plony były jak największe. Pani Iwona realizuje się również społecznie. Jako wieloletni (od 2003 roku) sołtys Włościejewek, czyni wszystko, aby miejscowości wchodzące w skład sołectwa, były nie tylko zadbane, ale i zmieniały pozytywnie swe oblicze. Nie szczędzi sił i czasu, by sołectwo z każdym rokiem poprawiało swą estetykę, a mieszkańcom żyło się w nim coraz lepiej. To przede wszystkim z inicjatywy Pani Starościny, Włościejewki należą do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, a Pani Iwona z sukcesami przewodniczy miejscowej Grupie Odnowy. W czasie swoich kilku sołeckich kadencji miała okazję również prezesować Stowarzyszeniu Sołtysów Powiatu Śremskiego i były to bardzo udane czasy działalności tejże organizacji. Pani Starościna z powodzeniem angażuje się w różnego rodzaju sołeckie i gminne inicjatywy, a przez to – bez wątpienia – należy do grona społecznych liderów Gminy Książ Wlkp.

Za swoje różnorodne i wszechstronne działania Pani Zegar była kilkakrotnie nagradzana. Otrzymała m.in. odznaczenie z tytułu prowadzonej działalności sołeckiej, jak również ministerialny medal za zasługi dla rolnictwa. Pani Iwona jest mamą 3 dorosłych dzieci oraz babcią 4 wnucząt.

 

Andrzej Słabikowski, mieszkaniec Gogolewa wraz z żoną Danutą prowadzi nowoczesne i zmechanizowane gospodarstwo rolne, które posiada wieloletnie tradycje rodzinne. Starosta dożynkowy odziedziczył je po swoich teściach pod koniec lat osiemdziesiątych. Wtedy liczyło ono 12 ha. Jednakże już jako właściciel, systematycznie powiększał otrzymane areały. Dziś gospodarstwo wraz z gruntami dzierżawionymi od innych właścicieli, obejmuje łącznie ponad 70 ha. Wyspecjalizowało się głównie w produkcji roślinnej i hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. W strukturze zasiewów dominują tradycyjne zboża. Rodzina Państwa Słabikowskich stale modernizuje i rozbudowuje swoje gospodarstwo. Dysponuje ono nowoczesnym parkiem maszynowym, systematycznie przez gospodarzy powiększanym.

Pan Andrzej realizuje się również społecznie. Od 1995 roku pełni funkcję sołtysa sołectwa Gogolewo. Jako przewodniczący tejże jednostki pomocniczej czyni wszystko, aby miejscowości wchodzące w skład sołectwa, były nie tylko zadbane, ale i atrakcyjne, i to zarówno dla mieszkańców, jak i przybywających coraz liczniej do Gogolewa, turystów. Nie szczędząc sił i czasu zabiega o poprawę infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej swojej małej Ojczyzny. To między innymi z inicjatywy Pana Starosty dożynkowego, Gogolewo należy do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi, a Pan Andrzej jest jednym z członków gogolewskiej Grupy Odnowy. Pan Starosta udziela się także w Radzie Parafialnej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gogolewie, angażując się w prace związane z dbałością o ten jakże ważny sakralny zabytek, który w tym roku obchodzić będzie jubileusz 240-lecia swego istnienia. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z mieszkańcami, czynnie wspierając różne inicjatywy podejmowane przez społeczność Gogolewa.

Pan Andrzej jest ponadto członkiem grupy producentów trzody chlewnej „Kiełczyn”, a jako wzorowy rolnik odznaczony został medalem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Pan Starosta dożynkowy jest tatą 3 dorosłych dzieci oraz dziadkiem 6 wnucząt.

 

Medale „Zasłużony dla Rolnictwa” – Dożynki 2019 otrzymali:

Maria Weber – mieszkanka Radoszkowa, wraz z mężem w latach od 1974 r. do 2006 r. prowadziła gospodarstwo rolne o ogólnej powierzchni gruntów około 20 ha, które nastawione było głównie na produkcję roślinną oraz zwierzęcą w cyklu zamkniętym, tj. krowy mleczne i trzodę chlewną. Pani Maria jako najstarsza z rodzeństwa od najmłodszych lat przygotowywała się do prowadzenia gospodarstwa domowego, jak i rolnego. Już jako właścicielka gospodarstwa duży nakład pracy i środków włożyła w rozbudowę pomieszczeń gospodarskich oraz w nowoczesne jego wyposażenie. Pani Weber przez lata brała czynny udział w działalności koła gospodyń wiejskich. Gospodarstwo przekazane zostało córce Pani Marii, Agnieszce. Pani Weber znana jest jako miłośniczka domowych ogrodów warzywnych. Będąc na emeryturze, dalej wykazuje dużą aktywność społeczną. Od kilku lat prężnie działa w Uniwersytecie Entuzjastów Świata w Książu Wlkp.

Gertruda Masztalerz – zam. w Kiełczynku, wraz z mężem od 1974 r. prowadziła gospodarstwo rolne o ogólnej powierzchni gruntów około 4 ha, które nastawione było głównie na produkcję roślinną, w tym uprawę truskawek oraz rozsady warzyw. Pod koniec lat 70-tych gospodarstwo wyposażono w tunele foliowe, w których uprawiano kwiaty, pomidory oraz ogórki. Powierzchnia gospodarstwa z czasem uległa zwiększeniu. Gospodarstwo to zawsze charakteryzowało się dobrą organizacją pracy i dbałością o środowisko naturalne. Pani Gertruda Masztalerz wraz z małżonkiem w 1999 r. przekazali gospodarstwo swojemu synowi Mariuszowi. W prace rolne Pani Gertruda wkładała wiele siły i serca, aby pozyskiwane plony były jak największe. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem do dziś chętnie dzieli się nie tylko z najbliższymi, ale i z pozostałymi mieszkańcami. Pani Masztalerz przez wiele lat brała czynny udział w działalności koła gospodyń wiejskich, a obecnie prężnie działa w Uniwersytecie Entuzjastów Świata w Książu Wlkp.

Marian Wojciechowski – zam. w Mchach, obecnie emeryt, z wykształcenia i zamiłowania jest pszczelarzem. Zamiłowanie to przejął po ojcu Marcinie. Swoje umiejętności jako pszczelarz rozwijał już od dziecka, a wiedzę w tym zakresie zdobywał w Technikum Rolniczym w Pszczelej Woli koło Lublina. Potem, już jako głowa rodziny rozwijał swoją pasję, posiadając w roku 1984 pasiekę liczącą ponad 60 uli. W tym też roku wybierał ze swojej pasieki nawet do 700 litrów miodu. Przez wiele lat Pan Marian Wojciechowski był Prezesem Gminnego Koła Pszczelarzy. W 1984 r. Pan Wojciechowski został odznaczony medalem za zasługi w pszczelarstwie. Zawsze chętnie prezentował efekty swojej pracy na prelekcjach oraz bierze udział w licznych wystawach dotyczących pszczelarstwa. Solidna praca Pana Wojciechowskiego jest motywacją dla innych mieszkańców sołectwa. Pan Marian Wojciechowski jest godnym do naśladowania wzorem dla przyszłych pokoleń pszczelarzy oraz dla wszystkich osób łączących pasję z wykonywaną pracą.

Jan Hyżyk – zam. w Zaworach, przejął w 1978 r. gospodarstwo rolne o pow. 19 ha od swoich rodziców Jana i Magdaleny i prowadził je wraz z małżonką Bożeną. Gospodarstwo nastawione było na produkcję roślinną i zwierzęcą tj. krowy mleczne oraz trzodę chlewną. Podczas prowadzenia gospodarstwa Pan Jan nastawiony był na ciągłą modernizację i unowocześnianie budynków gospodarczych, co skutkowało zwiększeniem pogłowia krów mlecznych oraz modernizacją budynków służących hodowli. Pan Jan wkładał wiele siły i serca w prace rolne, tak aby hodowane zwierzęta miały, jak najlepsze warunki bytu. Gospodarstwo o pow. ponad 65 ha przekazane zostało synowi Romanowi. Przez dwie kadencje samorządowe, w latach 1994 – 1998 oraz 1998 – 2002, Pan Jan Hyżyk był radnym Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Ponadto Pan Hyżyk pełnił funkcję członka Rady Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Śremie, a także Rady Parafialnej w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej oraz św. Mikołaja w Książu Wlkp. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem do dziś chętnie dzieli się z pozostałymi mieszkańcami.

Andrzej Nowicki – jako mieszkaniec Dąbrowy, aktywnie włącza się w życie sołectwa. Brał czynny udział m.in. w budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie oraz parkingu leśnego na terenie wsi. W ramach czynu społecznego zajmuje się również utrzymywaniem terenów zieleni w obrębie sołectwa. Pan Nowicki jest współorganizatorem różnych festynów i imprez sportowo-rekreacyjnych, a także czynnie wpiera różne inicjatywy podejmowane przez sołtysa Dąbrowy i mieszkańców. Pan Nowicki był wielokrotnie odznaczany za zasługi dla pożarnictwa.

Jarosław Kaczmarek – wraz z żoną Justyną prowadzi w Mełpinie nowoczesne, zmechanizowane gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha. Drugą kadencję pełni funkcję radnego Rady Miasta i Gminy Dolsk. Pan Kaczmarek aktywnie udziela się w działaniach Stowarzyszenia Producentów Ziemi Dolskiej i był inicjatorem utworzenia grupy producenckiej mogącej wspólnie sprzedawać żywiec. Pan Kaczmarek przyczynił się do przyłączenia wsi Mełpin do Gminnej Spółki Wodnej w Dolsku i aktywnie uczestniczy w działaniach tej Spółki. Był on także współorganizatorem powstania placu zabaw i boiska w Mełpinie oraz dzięki jego zaangażowaniu i staraniom została utwardzona droga z Lubiatowa do Mełpina.

Andrzej Michałowski – obecnie emeryt, prowadził duże gospodarstwo rolne, które przekazał synowi Marcinowi. Przez wiele lat sprawował funkcję sołtysa sołectwa Pokrzywnica. Od 2014r. jest radnym Miasta i Gminy Dolsk. Pan Andrzej Michałowski aktywnie uczestniczył w budowie wigwamu oraz placu zabaw na terenie swojego sołectwa. Miejsce to stało się punktem spotkań dla mieszkańców oraz zabaw dla najmłodszych. Pan Michałowski dba również o integrację mieszkańców sołectwa, poprzez organizowanie okolicznościowych spotkań.

Marek Jurga – prowadzi wraz z żoną Anitą około 25 ha gospodarstwo rolne. Od trzech kadencji pełni funkcję sołtysa sołectwa Masłowo. Był radnym Miasta i Gminy Dolsk w latach 2014-2018. Członek jednostki OSP Masłowo. Pan Marek Jurga jako sołtys z dużym zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz swojego sołectwa. Wyremontował salę wioskową, dba i doposaża plac zabaw znajdujący się przy świetlicy. Chętnie organizuje imprezy integracyjne dla mieszkańców. W roku 2019 podjął się organizacji dożynek gminnych.

image_pdfPobierz stronęimage_printDrukuj stronę
Skip to content